Programi "Shkollat e shekullit 21"është program arsimi ambicioz, me kohëzgjatje tre vjecare dhe vlerë 10 milion paund, i dizajnuar dhe zbatuar nga British Council dhe i financuar nga qeveria e MB-së. 

I realizuar në partneritet me institucionet arsimore përkatëse në secilin vend, programi synon të pajisë me aftësitë mendimit kritik dhe zgjidhjes problemore një milion nxënës të moshës 10-15 vjeç në Ballkanin Perëndimor.  Krahas mësimit të aftësivetë mendimit kritik dhe zgjidhjes problemore, fëmijët do të mësojnë aftësipraktike të programimit dhe do të kenë mundësi t’i praktikojnë aftësitëe tyre përmes informatikës fizike.

Në këtë seksion