Një nga fokuset e 'Western Balkans Summit' në Mbretërinë e Bashkuar do të jetë rritja ekonomike nëpërmjet rritjes së kapacitetit digjital. Programi jonë 'Digital Cities', synon të rrisim kapacitetin e biznesit në Ballkanin Perëndimor. Ky program do të lidhi 12 qytete në Mbretërinë e Bashkuar me 12 qytete në Ballkanin Perëndimor nëpërmjet industrive digjitale, me një fokus në risitë e industrisë dhe teknologjive kreative në teknologji. 

Ne po kërkojmë partnerë për të zhvilluar projektin në Ballkanin Perëndimor, në bashkëpunim me partnerët nga Mbretëria e Bashkuar.

Prezantimi i programit, tenderimi, kërkesat kontraktuale dhe më shumë informacion se si mund të aplikoni mund t'i gjeni në dokumentat e mëposhtëm. Afati i aplikimit është ditën e Premte, 24 Nëntor 2017, ora 17.00 CET.

Për më shumë informacion, na kontaktoni

  • Request for Proposal (Microsoft Word 139KB)
  • Annex: Supplier Response (Microsoft Word 102KB)