Higher education
Higher education

Bashkëpunimi ynë në sektorin e Arsimit të lartë forcon lidhjet midis Mbretërisë së Bashkuar dhe Shqipërisë në forcimin dhe ndërtimin e mardhënieve të mira midis dy vendeve tona.

Bashkëpunetorët tanë

Ne punojmë ngushtë me qeverinë dhe politikë-bërës, agjensi kombëtare dhe universitete, kolegje, lider te fushës akademike dhe kërkues shkencor ne Shqipëri dhe ne Mretërine e Bashkuar. Ne gjithashtu sjellim përvojën dhe eksperiencën britanike në fushën e zhvillimit të aftësive profesionale për qeverinë dhe ofruesit shqiptar të trajnimeve profesionale të të gjitha niveleve. 

Ndërkombëtarizimi i arsimit të lartë

Sëbashku me bashkëpunetorët tanë në Shqipëri, ne punojmë për të promovuar përdorimin e gjuhës angleze në arsimin e lartë si një mënyrë për të garantuar ndërkombëtarizimin e arsimt të lartë shqiptar. Ne po punojmë me ministri, universitete dhe fakultete në vendosjen e standarteve të gjuhës angleze dhe ne zhvillim kurrikulash të reja. Ne organizojmë seri seminaresh dhe workshop-e të zhvillimit profesional për mesuesit dhe pedagogët e gjuhës në arsimin e lartë.

Për më shumë informacion ju lutem na kontaktoni.

Shpërndani në rrjetet sociale