Taking IELTS on computer

Zgjidhni nga datat e shumta dhe merrni rezultatet madje më shpejt

Çdonjëri e dashuron zgjedhjet. Ne e kemi bërë më të lehtë dhe më të përshtatshëm për ju të zhvilloni testin IELTS. Ju mund të zhvilloni tani testin në kompjuter.

Me IELTS të zhvilluar me kompjuter, ju mund të merrni testin tuaj IELTS, Academic ose General Training, dhe ju mund të shkruani lehtësisht përgjigjet tuaja. Ju mund ta zhvilloni IELTS në kompjuter në Tiranë. Shikoni datat e testimit dhe rregjistrohuni për testimin tani.

Çfarë përfitoni kur zhvilloni testin IELTS në kompjuter:

 • më shumë data testimi për të zgjedhur
 • më shumë qëndra testimi për të zgjedhur
 • më shumë fleksibilitet
 • rezultatet tuaja do te jene me të vërtetë shpejt në 3-5 ditë.

Si funksionon IELTS në kompjuter?

Nëse ju zgjidhni IELTS në kompjuter, ju do të zhvilloni sesionet e Dëgjimit, Leximit dhe Shkrimit në një kompjuter në një nga qëndrat tona zyrtare. Testi i Të Folurit do të zhvillohet ballë për ballë online me një examiner.

Të gjitha aspektet e tjera të testimit janë saktësisht njësoj, edhe nëse testi zhvillohet me flete apo me kompjuter, duke përfshirë:

 • Përmbajtjen
 • Kohën
 • Llojet e pyetjeve
 • Pikëzimi
 • Zhvillimi i testit të të folurit
 • Forma e rezultateve tuaja
 • Verifikimi i rezultateve

Datat e testimit të disponueshme

Gjeni datat e disponueshme të testimit IELTS në kompjuter.

Nëse ju keni ndonjë kërkesë të veçantë apo aftësi ndryshe, ju duhet të merrni IELTS në letër.

Nuk mund të gjeni një datë që ju përshtatet?

Kontrolloni datat e disponueshme të IELTS në letër.

Ju lutem shikoni video e mëposhtme ‘udhëzuese’ për të familjarizuar veten tuaj me secilën nga komponentët e IELTS në kompjuter:

 1. IELTS në kompjuter – Hyrje
 2. IELTS në kompjuter – Dëgjimi
 3. IELTS në kompjuter – Leximi
 4. IELTS në kompjuter – Shkrimi
 5. IELTS në kompjuter – Përdorimi i butonit Ndihmë
 6. IELTS në kompjuter – Theksimi i tekstit
 7. IELTS në kompjuter – Mbajtja e shënimeve
Shpërndani në rrjetet sociale