Take IELTS on paper

Data testimi të përshtatshme, rezultate të shpejta me IELTS në letër

Nëse ju zgjidhni IELTS në letër, ju do ti përgjigjeni seksionit Të Dëgjimit, Leximit dhe Shkrimit në letër.

Pjesët e Dëgjimit, Leximi dhe Shkrimi të të gjithë testimeve IELTS zhvillohen në të njëjtën ditë. Megjithatë, pjesa e Të Folurit mund të zhvillohet deri në një javë përpara ose pas testimeve të tjera.

Nevoja të veçanta

Ne kemi si qëllim që çdo kandidat të trajtohet drejtësisht dhe në mënyrë objektive dhe t’ju jepen kushtet optimale për të zhvilluar testimet e tyre. Ne mund të bëjmë rregullime për të akomoduar raste apo kërkesa të veçanta që mundësojne kandidatin te paraqitet ne qendren e testimit, të kuptojë pyetjet apo të zhvillojë përgjigjet e provimit. Ju lutem na kontaktoni në examsalbania@britishcouncil.org tre muaj përpara datës së testimit tuaj për të kuptuar sesi mund të aplikoni për rregullime të veçanta.

Shpërndani në rrjetet sociale