Take IELTS on paper

Data testimi të përshtatshme, rezultate të shpejta me IELTS në letër

Nëse ju zgjidhni IELTS në letër, ju do ti përgjigjeni sesionit Të Dëgjimit, Leximit dhe Shkrimit në letër.

Pjesët e Dëgjimi, Leximi dhe Shkrimi të të gjithë testimeve IELTS zhvillohen në të njëjtën ditë. Megjithatë, pjesa e Të Folurit mund të zhvillohet deri në një javë përpara ose pas testimeve të tjera.

Nevoja të veçanta

Ne kemi si qëllim që çdo kandidat trajtohet drejt dhe në mënyrë objektive dhe që ju jepen kushtet optimale për të zhvilluar testimet e tyre. Ne mund të bëjmë arrendime për të akomoduar raste apo kërkesa të veçanta për të mundësuar që kandidati do të zhvillojë, të kuptojë pyetjet apo të zhvillojë përgjigjet e provimit. Ju lutem na kontaktoni në examsalbania@britishcouncil.org tre muaj në advancë të datës së testimit tuaj për të kuptuar sesi mund të aplikoni për arrendime të veçanta.

Shpërndani në rrjetet sociale