Këshilli Britanik ka kënaqësinë të shpallë thirrjen për studiuesit e hershëm në karrierë për të aplikuar për dy programet e trajnimit online:

Trajnim online i Komunikimit Shkencor dhe Angazhimit Publik

Programi i Trajnimit synon të përmirësojë aftësitë e studiuesve të hershëm në karrierë për të komunikuar në mënyrë efektive shkencën dhe për tu angazhuar me publikun më të gjerë. Është për studiuesit e hershëm në karrierë (dikush që është brenda tetë viteve nga dhënia e PhD) nga të gjitha disiplinat.

Programi do të jepet në bashkëpunim me Universitetin e Anglisë Perëndimore (Bristol) dhe organizatën ThinkWrite.

Trajnim online i Angazhimit të Politikave

Programi i Trajnimit synon të përmirësojë aftësitë e studiuesve të hershëm në karrierë për të përkthyer provat shkencore në politikë dhe për tu angazhuar në mënyrë më efektive me politikëbërësit dhe palët e tjera të interesit.

Programi i trajnimit është për studiuesit e hershëm në karrierë (dikush që është brenda tetë viteve nga dhënia e doktoratës) të cilët janë duke bërë kërkime në fushat e mëposhtme: shëndetësia, kujdesi social, arsimi, mjedisi, bujqësia, energjia, menaxhimi i rrezikut të katastrofave, ekonomia, etj.

Programi do të dorëzohet në bashkëpunim me Komunikimet Parlamentare Dods.

Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është e Hëna, 1 Dhjetor, deri në orën 23 (CET).

Shpërndani në rrjetet sociale