Study in Australia with IELTS, image

Mbani IELTS për të dëshmuar që keni aftësitë e duhura të gjuhës angleze për të studiuar, punuar apo migruar në Australi. Gati 900 institucione dhe programe të arsimit të lartë në Australi pranojnë rezultatet IELTS si dëshmi e zotërimit të gjuhës angleze.  

Studio apo puno në Australi

Universitetet dhe organizatat në Australi njohin që IELTS jep një pasqyrim të saktë të aftësisë tuaj për të kuptuar, lexuar, shkruar dhe folur anglisht. Testimi është zhvilluar nga disa prej ekspertëve më të shquar të botës në vlerësimin e aftësive të gjuhës angleze.

Vegla jonë për kërkim në internet jep detaje të plota të të gjitha organizatave australiane që pranojnë IELTS. Gjeni më shumë informata lidhur me studimin në Australi nga organizata si Studio në Australi.

Migro në Australi

IELTS është pjesë përbërëse e procesit të imigrimit sipas Vizës Australiane për Migrim. 

Ky testim kërkohet për aplikuesin kryesor si dhe për bashkëshortin/bashkëshorten dhe vartësit mbi 18 vjeç. Para se të regjistroheni për IELTS, duhet të kontrolloni rezultatin dhe versionin e duhur (Akademik apo Trajnim i përgjithshëm) që kërkohet në Australi. 

Më shumë informata lidhur me imigrimin dhe procedurat për aplikim për viza për student mund të gjenden duke vizituar faqen e internetit të Departamentit për Imigrim dhe Shtetësi të Qeverisë Australiane .

Linke të jashtme

Shpërndani në rrjetet sociale