Study in the USA with IELTS, image

Mbani IELTS për të dëshmuar që keni aftësitë e duhura të gjuhës angleze për të studiuar në SHBA. Mbi 3,000 institucione dhe programe të arsimit të lartë në SHBA pranojnë rezultatet IELTS si dëshmi e zotërimit të gjuhës angleze.

Shkarkoni udhëzimet tona falas të studimit apo punësimit në SHBA

Institucionet madhore në mbarë SHBA-të njohin që IELTS jep reflektim të saktë të aftësive për të kuptuar, lexuar, shkruar dhe folur gjuhën angleze. IELTS është:

  • i besueshëm nga 25 universitetet më të shquara të SHBA-ve
  • i pranueshëm nga të gjitha kolegjet e Ligës Ivy 
  • përdorur nga programet në 50 universitetet më të shquara me më së shumti studentë ndërkombëtarë 

Rezultatet e mira IELTS ju ndihmojnë që të regjistroheni në universitetin e përzgjedhur nga ju. Gjeni më shumë informata lidhur me rezultatin e nevojshëm IELTS.

Çfarë thonë universitetet amerikane lidhur me IELTS 

"Mendoj që IELTS është testimi më i mirë pasi që Universiteti Shtetëror i Kansasit e përdorë atë!” 
-  Universiteti Shtetëror i Kansasit , Miranda Asebedo

Para se të vendosnim për të pranuar IELTS si alternativë krahas TOEFL, unë jam ulur për testim personalisht dhe mund të dëshmojë rreptësinë e vërtet që ky testim pasqyron. 
- Universiteti Columbia, Nju Jork James F Minter

"Ne kemi pranuar IELTS-in prej vitit 2002 dhe ndjejmë se është testim valid i zotësisë së gjuhës angleze. Jemi veçanërisht të kënaqur me komponentën e të folurit.” 
- Universiteti i Minesotës, Dean Tsantir

"Disponueshmëria e IELTS në mbarë botën e bëjnë atë një opsion shumë atraktiv. Jemi të kënaqur me reagimin nga aplikantët tanë ndërkombëtarë.” 
- UCLA Drejtor për pranimet e të diplomuarve, Daniel J. Bennett

Linke të jashtme

Shpërndani në rrjetet sociale