Study in the UK with IELTS, image

Dëshironi të studioni në MB? IELTS mund të ju ndihmojë të arrini atje.

Mbi 600 universitete dhe institucione të arsimit të lartë në MB pranojnë IELTS si dëshmi për zotërimin e gjuhës angleze. Testimi IELTS jep një pasqyrim të saktë të aftësisë tuaj për të kuptuar, lexuar, shkruar dhe folur anglisht. 

Zbulo se kush i pranon IELTS në MB.

Mbani IELTS për të dëshmuar që keni aftësitë e duhura gjuhësore për të studiuar në MB.  

Shpërndani në rrjetet sociale