Studying abroad planning advice, image

Aplikimi për të studiuar në vendin e preferuar kërkon planifikim të kujdesshëm. Përdorni listën tonë kontrolluese për të përcjellë progresin tuaj.

Deri në 3 vite para regjistrimit 

Gjeni kolegjin apo universitetin e zgjedhjes suaj dhe kontrolloni versionin e IELTS që duhet ndjekur dhe rezultatin IELTS të kërkuar. Zbuloni se sit ë regjistroheni për IELTS.

Mbaj rekord të mirë akademik në institucionin tuaj aktual. 

  • Gjeni qendrën më të afërt për testim IELTS, kërkoni datë të përshtatshme dhe rezervoni testimin tuaj. Ju duhet të planifikoni të mbani testimin rreth 12 – 14 muaj para regjistrimit në kursin tuaj. 
  • Fillo të përgatitesh për IELTS – edhe nëse gjuha angleze është gjuha jote amtare. Duhet të familjarizoheni formatin dhe kohën e dedikuar për testim. 
  • Zbuloni nëse institucionet për të cilat jeni të interesuar kërkojnë provim pranues. Filloni të planifikoni mbajtjen e testeve të kërkuara nga institucionet e përzgjedhura nga ju. 

15-18 muaj para regjistrimit 

Kërkoni informata lidhur me studime nga organizatat si 

12-14  muaj para regjistrimit

Mbaj testimin IELTS dhe merrni rezultatin brenda 13 ditëve. Vizitoni kurset tona dhe materialet Rruga drejt IELTS: Versioni i plotë për ide se si të dilni më mirë herën tjetër nëse nuk keni arritur rezultatin e kërkuar. 

  • Përgatitni një dosje për secilin institucion ku dëshironi të aplikoni në mënyrë që të mundeni të organizoni të gjithë formularët, korrespondencën dhe dokumentet e pranuara. 
  • Me kujdes lexoni të gjitha materialet për aplikim dhe përmbushi të kërkesat para datave të caktuara nga ata. Krijo një kalendar aplikimi për të qenë në hap. 

10-12  muaj para regjistrimit 

  • Kompletoni aplikimin për pranim për institucionin(et) që keni përzgjedhur. 
  • Kompletoni aplikimet për ndihmë financiare dhe për bursa. 
  • Kontrolloni për kërkesat për viza. 

6-9  muaj para regjistrimit 

  • Në këtë fazë ju duhet të dini se cilat institucione ju kanë pranuar si student.

3  muaj para regjistrimit 

  • Sigurohuni që aplikimi për vizë është në progresin e duhur. 

Linke të jashtme

Shpërndani në rrjetet sociale