Kjo video shpjegon aspektet e rrjedhshmërisë dhe te koherencës që merren në konsideratë gjatë vlerësimit të të folurit në provimin e IELTS. Gjithashtu ju sjellin shembujt  dhe këshilla për përmirësimin e rrjedhshmërisë së të folurit tuaj në gjuhës angleze.

Shpërndani në rrjetet sociale