Kjo video shpjegon aspektet e fondit të fjalëve dhe fjalorit që merren në konsideratë gjatë vlerësimit të të folurit në provimin e IELTS. Këto përfshijnë renditjen, domethënie, perifrazimi dhe përdorimin e fjalorit më pak të zakonshem. 

Shpërndani në rrjetet sociale