Call for consultants - Media Freedom

Këshilli Britanik po kërkon konsulentë për të mbështetur projektin 'Shkollat e Shekullit 21' të financuar nga Qeveria e MB:

Programi i trajnimit transformimi në internet

  • Konsulent kryesor i e-mësimit
  • Projektuesi udhëzues
  • Ekspert / ë të përmbajtjes
  • Administratorë të Moodle

Afati i fundit për aplikim është 30 Gusht 2020, ora 24.00. Kandidatët e interesuar duhet të paraqesin CV-të e tyre në anglisht në stela.durutovic@britishcouncil.org.

Angazhimi i fëmijëve në nevojë

  • Deri në tre konsulentë individualë - detyrë kërkimore mbi Angazhimin e Fëmijëve në nevojë

Afati i fundit për aplikim është 1 Shtator 2020 në 16.00. Kandidatët e interesuar duhet të paraqesin CV-të e tyre me një letër përcjellëse në anglisht në katarina.cezek@britishcouncil.org.

Shpërndani në rrjetet sociale